Politică de confidențialitate

Remediul natural al febrei musculare

Politica de Confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentul 679/ 2016 ,a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, STADA M&D srl are obligația de a administra țn condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

STADA M&D srl garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistem sau informatic. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților privind produsele și serviciile oferite, pentru reclamă, marketing și publicitate.

STADA M&D srl solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul comunicării prin e-mail, telefon sau formulare de contact.

Furnizarea datelor personale nu implică nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea sau modificarea datelor personale din baza de date.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele necesare determină imposibilitatea noastră de a vă putea contacta și a vă transmite informații.

STADA M&D srl nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

STADA M&D srl va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale clienților săi.

Conform LEGII, beneficiați de dreptul de acces,de intervenție asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor,dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea sau modificarea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la email : adrian.magda@gdprservicii.ro